EĞİTİM VE SERTİFİKASYONLAR

 • EMDR Terapi - Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Asena Yurtsever, Emre Konuk)
 • Çocuk ve Ailelerde Çözüm Odaklı Terapi (ChrisIveson,BRIEF London)
 • Çözüm Odaklı Terapi ve Uygulamaları (Chris Iveson and Evan George, BRIEF London)
 • Çocuk Odaklı Oyun Terapisi (Dr.ReyhanaSeedat)
 • Dışavurumcu Oyun Terapisi – Kum Tepsisi, Sanat Terapisi, Kukla ve Öyküsel Anlatım Terapisi(Dr.ReyhanaSeedat)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar/ Öfkeli ve Travmatize olmuş Çocuklar için Oyun Terapisi(Dr.ReyhanaSeedat)
 • Bağlanma Temelli Oyun Terapisi(Dr.ParisGoodyear)
 • Theraplay ve Marschak Etkileşim Metotu Oyun Terapisi ve Grup Süpervizyonu (Dr.SaaraSalo)
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi(Doç. Dr. SerapÖzer)
 • Psikodrama ve Sanat Terapisi(Uzm. Psk.AsenaYurtsever)
 • Çocuk Ruh Sağlığı Hastalıkları ve DSM-5 (Prof.Dr. GökşinKaraman) 
 • Çocuk Değerlendirme TestleriPeabody Resim Kelime Testi, Bender GestaltGörsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi (Türk Psikologlar Derneği)
 • MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Türk Psikologlar Derneği)
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Uzm. Psk. Funda Akkapulu)
 • Mesleki Hazırlık Programı ve Terapi Odasına Giriş(DavranışBilimleri Enstitüsü)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ve Öngörüşme Teknikleri Eğitimi(Prof.Dr.PerinYolaç)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi(Prof.Dr.HakanTürkçapar)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi(Dr.EmelStroup)

 

Seminerler ve Atölye Çalışmaları

 

 • Depresyondaki Farelerde Stres Seviyesinin Ölçümü(Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bilişsel Gelişim LaboratuarıCognitiveLaboratory,Prof.Dr.  ReşitCanBeyli)
 • Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği 3. Uluslararası Kongre, Prof.Dr.YankıYazgan)
 • Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği, Prof. Dr. Mehmet Sungur)
 • TheraplayEbeveynlik Modeli(NadisEğitim ve Danışmanlık)
 • Çocuklara Sınır Koyma (Davranış Bilimleri Enstitüsü)
 • Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi(Oyun Terapisi Derneği, Uzm. Psk.BirgülEmiroğlu)
 • Çocuklarla Çalışırken Psikodinamik Yaklaşımın Kullanımı(Prof.Dr.BaharGökler)
 • Psikanaliz ve Vaka Çalışmaları(PsikoanalistNilüferErdem,PsikoanalistYavuzErten)
 • Psikoanalitik Dinleme(PsikoanalistSalmanAkhtar)
 • Neden Ölüm Dürtüsü? (İstanbul Psikanaliz Derneği)

YORUMLAR (0)

Yorum yok. İlk yorum yapan siz olun..